Google自動翻譯

沒有配件。整體有很多划痕,用起來很舒服。導向架有鏽跡。

Amazon自動翻譯

沒有配件。總體而言,有很多划痕和強烈的使用感。導向框架上有鏽跡。

付属品 なし。全体的にキズ多く使用感強いです。ガイドフレームにサビがあります。