Google自動翻譯

【配件】無【條件】EVA有小划痕、光澤度、使用感,毛坯划痕少。

Amazon自動翻譯

[配件] 無 [條件] EVA 有小劃痕,光澤,使用感覺竿身是少數劃痕

【付属品】なし 【状態】EVAに小傷、テカリ、使用感あります ブランクスは傷少ないです