Google自動翻譯

有一個盒子,握把部分有使用感,捲軸座部分有使用感,毛坯底部有細細的小划痕

Amazon自動翻譯

箱是·抓地力部分感覺捲軸座位部分感覺·竿身底部薄小傷口

箱有・グリップ部使用感有・リールシート部使用感有・ブランク下部薄い小傷有