Google自動翻譯

可提供包袋和帽子。雖然有暗淡和小划痕,但通常很乾淨。

Amazon自動翻譯

有袋子和蓋子。 DDrenchment,有一個小傷口,但總體來說是一個美麗的眼睛。

袋、キャップ有り。 くすみ、小傷ありますが全体的にキレイ目です。